Daně a účetnictví

Naše společnost nabízí široké portfolio účetních služeb pro fyzické a právnické osoby. Nezáleží na tom jak velkou společnost máte, náš přístup je ke všem stejný, z povahy věci vždy individuální, ale vždy s detailně zpracovanými výstupy, připravenými jak ke kontrole, tak k dlouhodobé archivaci.

Zajistíme Vám kompletní servis od fotodokumentace prvotních dokladů, vypracování potřebných přehledů a daňových přiznání, až po vázání a archivaci hotových spisů. Pomoci pak dokážeme i s rekonstrukcí ztraceného či poškozeného účetnictví, stejně tak dokážeme zkontrolovat, zda Vaše současné výstupy a doklady odpovídají zcela dané legislativě. Pomoci pak můžeme i s orientací v eGovermentu, tedy pomoc v používání a správné archivaci zpráv a přehledů z Datových schránek, Daňového portálu a dalších aplikací, případně i s problémem nastavení IT služeb.