Vedení a zpracování účetnictví

Správně vedené a zpracované účetnictví Vám zajistí nejen klidný spánek, ale především díky němu budete moci odhalit jakýkoli problém, a to i v jeho prvotní fázi. Budete tak moct  lépe plánovat budoucnost Vašeho podnikání a rozvoj Vašich firem i předejít případnému bankrotu.

Naše společnost se vedením a zpracováním účetnictví zabývá již dlouhá léta a zatím vždy jsme při případných kontrolách a auditech byli schopni naši práci obhájit. Základem je totiž správné zpracování prvotních dokladů a samozřejmě jejich správné zaúčtování, v tom nám pomáhají nejen metodické pokyny, ale především dlouhá léta praxe, která se nejednou od teorie a pokynů oddaluje.

Fyzická osoba

Výdaje paušální sazbou daně

 • Fotodokumentace prvotních dokladů
 • Výpočet daňové povinnosti k dani z příjmů fyzických osob
 • Zpracování Přiznání k dani z příjmů fyzických osob
 • Evidence k dani z přidané hodnoty
 • Vypracování Kontrolního hlášení k dani z přidané hodnoty
 • Vypracování Přiznání k dani z přidané hodnoty
 • Vypracování Přehledu OSVČ - ZP
 • Vypracování Přehledu o příjmech a výdajích OSVČ - ČSSZ
 • Vázání dokladů do archivačního spisu
 • Zabezpečení spisů proti vodě

Daňová evidence

 • Fotodokumentace prvotních dokladů
 • Zaúčtování přijatých a vydaných faktur
 • Zaúčtování pokladních dokladů
 • Zaúčtování bankovních výpisů
 • Evidence HIM a výpočet odpisů
 • Výpočet daňové povinnosti k dani z příjmů fyzických osob
 • Zpracování přiznání k dani z příjmů fyzických osob
 • Evidence k dani z přidané hodnoty
 • Vypracování Kontrolního hlášení k dani z přidané hodnoty
 • Vypracování Přiznání k dani z přidané hodnoty
 • Vypracování Přehledu OSVČ - ZP
 • Vypracování Přehledu o příjmech a výdajích OSVČ - ČSSZ
 • Vázání dokladů do archivačního spisu
 • Zabezpečení spisů proti vodě

Jednoduché účetnictví

 • Fotodokumentace prvotních dokladů
 • Zaúčtování přijatých a vydaných faktur
 • Zaúčtování pokladních dokladů
 • Zaúčtování bankovních výpisů
 • Evidence HIM a výpočet odpisů
 • Vypracování roční závěrky
 • Zpracování přiznání k dani z příjmů fyzických osob
 • Evidence k dani z přidané hodnoty
 • Vypracování Kontrolního hlášení k dani z přidané hodnoty
 • Vypracování Přiznání k dani z přidané hodnoty
 • Vypracování Přehledu OSVČ - ZP
 • Vypracování Přehledu o příjmech a výdajích OSVČ - ČSSZ
 • Vázání dokladů do archivačního spisu
 • Zabezpečení spisů proti vodě     

Podvojné účetnictví

 • Fotodokumentace prvotních dokladů
 • Zaúčtování přijatých a vydaných faktur
 • Zaúčtování pokladních dokladů
 • Zaúčtování bankovních výpisů
 • Evidence HIM a výpočet odpisů
 • Vypracování roční závěrky
 • Zpracování přiznání k dani z příjmů fyzických osob
 • Evidence k dani z přidané hodnoty
 • Vypracování Kontrolního hlášení k dani z přidané hodnoty
 • Vypracování Přiznání k dani z přidané hodnoty
 • Vypracování Přehledu OSVČ - ZP
 • Vypracování Přehledu o příjmech a výdajích OSVČ - ČSSZ
 • Vázání dokladů do archivačního spisu
 • Zabezpečení spisů proti vodě

Účast při kontrolní činnosti FÚ, ČSSZ, ZP

Právnická osoba

Podvojné účetnictví

 • Fotodokumentace prvotních dokladů
 • Zaúčtování přijatých a vydaných faktur
 • Zaúčtování pokladních dokladů
 • Zaúčtování bankovních výpisů
 • Evidence HIM a výpočet odpisů
 • Vypracování roční závěrky
 • Zpracování přiznání k dani z příjmů právnických osob
 • Evidence k dani z přidané hodnoty
 • Vypracování Kontrolního hlášení k dani z přidané hodnoty
 • Vypracování Přiznání k dani z přidané hodnoty
 • Vypracování Přehledu OSVČ - ZP
 • Vypracování Přehledu o příjmech a výdajích OSVČ - ČSSZ
 • Vázání dokladů do archivačního spisu
 • Zabezpečení spisů proti vodě

Účast při kontrolní činnosti FÚ, ČSSZ, ZP