Vedení mzdové agendy

Mzdová agenda je asi nejdůležitější částí podnikání a měla by být na prvním místě Vašeho uvažování. Se mzdou agendou je totiž spjato nejvíce legislativy, a také zde hrozí největší riziko chyby a případných velkých postihů, končících nejednou i likvidací společnosti.

Nabízíme Vám tedy nejenom vedení a zpracování mzdové agendy a případnou účast na kontrolách, nebo přípravu na ně, ale nabízíme i konzultace, jak správně tuto agendu vést a zpracovávat, jakým způsobem nabírat či propouštět zaměstnance, jak vést a řídit systém zaměstnaneckých benefitů a odměn a případně zajistit i konzultace odborníků na lidské zdroje a personalistiku.

  •  Zpracování mezd a odvodů na sociální a zdravotní pojištění
  •  Zpracování zákonného pojištění za zaměstnavatele
  •  Zpracování ELDP
  •  Vázání dokladů do archivačního spisu
  •  Zabezpečení spisů proti vodě

Účast při kontrolní činnosti ČSSZ a ZP