Propagace a média

Díky dlouholeté praxi ve světě propagace a médií Vám můžeme nabídnout široké portfolio služeb.

Můžeme Vám být nápomocni s přípravou nápadů k propagaci, vytvořením sloganů a textů i jejich přeložením, vytvořením grafiky pro tisk, web i reklamu, nafocení či natočení reklamy, filmu i dokumentu, zajistit umělce a moderátory pro různé příležitosti, vytvořit webové stránky či připravit prezentace a aplikace, spravovat sociální sítě a připravovat výstupy pro média, případně řešit krizové stavy.

Jste-li umělec, můžeme nabídnout zázemí naší agentury a pomoc při vyjednávání a uzavírání smluv, vedení účetnictví a přípravy daňových přiznání, včetně případné kontroly, zda jste se nestali plátcem daně v jiné zemi, apod.(viz. Daně a účetnictví)

  •  Webové stránky
  •  Reklama
  •  Umělci
  •  Grafika
  •  Tiskové a mediální služby
  •  Audiovizuální služby
  •  Copywriting
  •  Překlady textů