Podnikání a finance

S narůstající byrokracií a téměř nemožným předvídáním vývoje světové ekonomiky je čím dál těžší podnikat. Hrdinové, kteří se na tuto cestu vydají, by tedy měli být co nejlépe vybaveni, a proto jsme Vám schopni pomoci už ve fázi před založením firmy nebo zřízením OSVČ, kde Vás připravíme na to, co Vás může potkat a jak se s tím vypořádat, ale rádi pomůžeme s jakoukoli výzvou, která před Vámi vyvstala v již fungujícím podniku.

Nabízíme kompletní portfolio služeb, počínající zmíněnou pomocí při založení firmy, zajištěním financí a investic, optimalizací lidských zdrojů, optimalizací oběhu a toku firemních dokladů a datových a archivačních struktur (což je s legislativou GDPR velmi důležité), navrhneme Vám i struktury nebo optimalizace pro skladové hospodářství, nedokončenou výrobu nebo vnitropodnikové fakturace.
Pomoci pak umíme i s převodem, prodejem nebo sloučením firem, případně i s likvidací firmy, řešením bankrotu, insolvence či exekuce.

Pomoci umíme i při podávání patentu, zřízení ochranné známky a u registrace užitného a průmyslového vzoru, včetně následné propagace a zajištění technické podpory.

  •  Založení firmy
  •  Zajištění financí, investic a pojištění
  •  Provoz firem
  •  Rozdělení zisku a vypořádání společníků
  •  Převod, prodej, rozdělení a sloučení firem
  •  Likvidace firem